13 Temmuz 2012 Cuma

Çalıntı Yunan Felsefesi


Bizden biri yazsaydı, kıyametler kopardı..Ama yazan amerikalı..Hoş, yine
kopmuş kıyamet...Adamı öldürmüşler...
Sevgiler
Lâle Gürman
 
 
Turkish Forum
 
World Turkish Coalition
 ------------------------------
 
Yunan Felsefesi Mısır Felsefesinden Çalıntıdı*
 
Turhan Feyizoğlu
 
Dünya tarihini değiştirecek araştırma - Yunan Felsefesi Mısır Felsefesinden
Çalıntıdır
 
Yunan felsefesinin Mısır felsefesinden çalıntı olduğunu yazan Amerikalı ünlü
tarihçi George G. M. James, Aristo'nun Büyük İskender'in gaspettiği
kitapları aldığını kaydetti.
 
http://hbrmtimeturk.info/
 
Haber Merkezi / TİMETURK
 
Amerikalı ünlü tarihçi George G. M. James'tan Yunan ve Roma felsefesini
bitirecek araştırma. Ünlü tarihçi, Yunan felsefesinin Mısır felsefesinden
çalıntı olduğunu belirtti. Amerikalı tarihçi "Stolen Legacy: Greek
Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy" (Çalıntı Miras: Yunan Felsefesi
Mısır Felsefesinden Çalıntıdır) adlı kitabında, kadim Yunan felsefesinin
asıl sahiplerinin Mısırlı rahipler, mukaddes kitap yorumlayıcıları ve eğitim
ve yazıda kullanılan gizli işaret olduğunu yazdı.
 
Yazılı olmayan Mısır felsefesinin kadim Yunancaya tercüme edildiğini ifade
eden George James, Miladdan önce 332 yılında Mısır'ı ele geçiren Büyük
İskender'in İskenderiye Kütüphanesini gasp ettiğini bildirdi. James,
Milattan önce 322–384 tarihleri arasında yaşayan ünlü filozof Aristo'nun
çalıntı kütüphaneden kendine bir kitaplık oluşturduğunu vurguladı.
 
Avrupalı ünlü tarihçiler James'ın 200 sahifelik kitabının dünyanın tarihini
değiştireceğini ifade ediyorlar. Amerikalı ünlü tarihçi bu araştırmasının
yayımlanmasından kısa bir süre sonra trajik bir şekilde öldü. Avrupalı
birçok uzman, James'ın bu gerçeği ortaya çıkarmasından dolayı öldürüldüğünü
kaydediyor. 1954 yılında basılan kitap, önceki gün Reuters haber ajansının
yeniden gündeme alması ile büyük yankı uyandırdı. Reuters'a açıklamada
bulunan Mısırlı tarihçi Şevki Celal, "bu kitap gösteriyor ki, dünya tarihi
yeniden kaleme alınmalıdır" dedi.
 
Kitaptan bölümler
 
Tarihe göre, Mısır'daki eğitiminin ardından Pitogoras, doğduğu ada Samos'a
dönerek kendi okulunu kurdu. Daha sonra Güney İtalya'daki Croton'a (İÖ 540)
göç eden Pitogoras'ın okulu, ülkeden sürüldüğü tarihe kadar inanılmaz
büyüdü. Bize anlatılana göre Mısır'da eğitim gören Thales (İÖ 640) ve
arkadaşları Anaximander ve Anaximenes, Mısır Gizem Okulları'nın kalesi Küçük
Asya'daki Ionya'nın yerlilerindendi. Benzer şekilde Xenophanes (İÖ 576),
Paramenides, Zeno ve Melissus Ionya'dandı ve daha sonra İtalya'daki Elea'ya
göç ederek, Gizem öğretilerini yaydı.
 
Aynı şekilde bize Heraclitus (İÖ 530), Empedocles, Anaxogoras ve
Democritus'da Ionya'dandı ve Fizik'le ilgileniyorlardı. Yunan felsefesi
olarak adlandırılan izleri takip edersek, Mısır rahiplerinden eğitimlerini
tamamlayan Ionyalı öğrenciler ülkelerine dönmüş, bazıları İtalya'ya giderken
diğerleri de bölgelerinde kalarak yerleşmişlerdir.
 
Sonuç olarak, tarih bize AÇIK olarak göstermektedir ki, Mısır'ın komşuları
Mısırlıların öğretilerinden Sokrates'i ölüme mahkûm eden ve Plato ve
Aristo'nun Felsefe'nin yabancı ve bilinmez karşılandığı şehirden kaçmasına
neden olan Atinalılardan yüzyıllar önce haberdar olmuşlardır. Aynı nedenle,
Ionyalıların ve İtalyanların da felsefeye benzer bakış açısını taşımasını
bekleriz. Çünkü felsefe Atinalılardan çok daha önce onlar felsefeye
tanışmışlardır. Kaldı ki, İskender'in Mısır'ı fethedip Aristotle'ın özgürce
İskenderiye Kütüphanesi'ne girişini sağlayana dek en büyük düşmanlarıydı.
 
İyonyalılar ve İtalyanlar felsefenin sahipliği konusunda hiçbir zaman
iddiaları olmamıştır zira onlara felsefenin ilk sahiplerinin Mısırlılar
olduğunu biliyorlardı. Öte yandan, Aristotle'ın ölümünün ardından, Atinalı
öğrencileri, devletin izni olmadan, o zamanlar Mısırlıların Sophia'sı ya da
Bilgeliği olarak bilinen felsefe tarihini toplamaya giriştiler. Kadim
dünyada geleneksel olan bu toplama, Yunanlıların her zaman en büyük düşman
olmasına ve felsefeyi sürekli yasaklamalarına rağmen, daha sonraları Yunan
felsefesi olarak adlandırılacaktı zira Aristotle'ın öğrencileri tarafından
yapılmıştı. Bu yüzdendir ki, Yunan Felsefesi olarak biline şey, önce
Ionya'ya ardından İtalya'ya ardından Atinay'a gelen çalıntı Mısır
felsefesidir. Unutulmamalıdır ki Yunan tarihinin bu uzak dönemde, yani
Thales'ten Aristotle'a kadar olan dönem, Ionyalılar Yunan vatandaşı
değillerdi. Aksine önce Mısır'a daha sonra İran'a tebasıydılar.
 
Kadim Mısır İmparatorluğu'nun eskizi açıkça gösterecektir ki, Küçük Asya ya
da Ionya, Hititlerin kadim ülkesiydi ve o dönemlerde başka adla
bilinmiyordu.
 
Arabistan'dan Nysa'da bulunan iki sütunda yer alan Diordurus ve Manetho'ya
göre, Tanrıça Isis ve Tanrı Osiris, Tanrı'nın bu ikincisine Hindistan'a,
Danube'nin kaynaklarına bir ordu göndermesini emreder. Bunun anlamı ise en
erken dönem Mısır İmparatorluğu'nun sadece Ege ve Ionya adalarıyla sınırlı
olmadığını, Asya'nın uzak köşelerine kadar erişmesi.
 
Not: Bakış Yayınları tarafından tercüme edilen kitabın çok yakında piyasaya
sürüleceği belirtildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder