18 Temmuz 2012 Çarşamba

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLER


CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ

1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)

2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)

5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)

8 - Uygur Devleti (744-840)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ
HUNLAR

1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)

2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)

3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)

4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)

5 - Hsia Hun Devleti (407-431)

6 - Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)

7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)

8 - Tabgaç Devleti (386-534)

9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)

10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)

11 - Cücen Devleti (390-545)

12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)

13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)

14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)

15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)

16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)

17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)

18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)

19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)

20 - Tango Şato Devleti (923-936)

21 - Tsin Şato Devleti (937-946)

22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)

23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)

24 - Türgeş Devleti (717-766)

25 - Karluk Devleti (766-1215)

26 - Kırgız Devleti (840-1207)

27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)

28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)

29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)

30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)

31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)

32 - Samaniler Devleti (892-999)

33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)

34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)

35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)

36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)

37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)

38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)

39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)

40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)

41- Gurlular Devleti (1187-1295)

SELÇUKLULAR

42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)

43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)

44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)

45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)

EYYÛBİLER

46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)

47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)

48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)

49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)

50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)

51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)

52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)

53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)

54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)

55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)

56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (1180-1294) (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil)

57 - Çağatay Devleti (1294-1424)

58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)

59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)

60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)

61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)

62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)

63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)

64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)

İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925) (Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)

65 - Safevi Devleti (1500-1720)

66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)

67 - Afşarlar (1729-1754)

68 - Kaçarlar (1779-1925)

MISIR TÜRK DEVLETLERİ

69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)

70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)

71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)

72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)

HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ

73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)

74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)

75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)

76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)

77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)

78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)

79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER

1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)

2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)

3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)

4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)

5 - Uz Hanlığı (860-1068)

6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)

7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)

8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)

9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)

10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)

11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)

12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)

13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)

14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)

15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)

16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)

17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)

18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)

19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)

20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)

21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)

22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)

23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)

24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)

25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)

26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)

27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)

28 - Tolunlular Beyliği (868-904)

29 - Akşidliler Beyliği (935-969)

30 - İzmirliler Beyliği

31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)

32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)

33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)

34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)

35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)

36 - Erbil Beyliği (1146-1232)

37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)

38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)

39 - İnanç Beyliği (1261-1368)

40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)

41 - Pervane Beyliği (1277-1322)

42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)

43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)

44 - Karesi Beyliği (1297-1360)

45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)

46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)

47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)

48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)

49 - Teke Beyliği (1321-1390)

50 - Eratna Beyliği (1335-1381)

51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)

52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)

53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)

54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)

55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)

56 - Berçem Beyliği (1100’ler)

57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)

58 - Şam Beyliği (1117-1154)

59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)

60 - Fars Beyliği (1147-1284)

61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)

62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)

SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ

1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)

2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)

3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)

4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)

5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)

6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)

8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)

9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)

10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)

13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti

17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti

18 - Macaristan Cumhuriyeti

19 - Bulgaristan Cumhuriyeti

20 - Romanya Cumhuriyeti

21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)

22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ

1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti

2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti

3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)

4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti

5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti

6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti

7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti

8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti

9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)

10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti

11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti

12 - Nahcivan Özerk Bölgesi

13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi

14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi

15 - Kumuk Özerk Bölgesi

16 - Altay Özerk Bölgesi

17 - Udmuristan Özerk Bölgesi

18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi

19 - Hakas Özerk Bölgesi

20 - Kırım Özerk Bölgesi

21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi

22 - Acaristan Özerk Bölgesi

23 - Abhazya Özerk Bölgesi

24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)

25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)

26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI

1 - Mişerler

2 - Samoyetler

3 - Buryatlar

4 - Evenkiler

5 - Aleuitler

6 - Karayimler

7 - Ugurlar

8 - Nogaylar

9 - Tunguzlar

10 - Lazlar

11 - Alanlar

12 - Avarlar

13 - Besniler

14 - Ubıhlar

15 - Adigeler

16 - Kara Tatarlar

17 - Karagaslar

18 - Soyanlar

19 - İrtişler

20 - Tobollar

21 - Kijiler

22 - Telengitler

23 - Teleütler

24 - Kumandılar

25 - Lebedler

26 - Sagaylar

27 - Beltirler

28 - Kaçlar

29 - Kızıllar

30 - Koybalar

31 - Şorlar

32 - Çatlar

33 - Karapapaklar

34 - Malkarlar

35 - Mesketler

36 - Afşarlar (İran)

37 - Koçarlar

38 - Kaşkaylar

39 - Karadağlılar

40 - Şahsevenler

41 - Hemseler

42 - Kengerlulan

43 - Horasanîler

44 - Karayitler

45 - Karaçorlular

46 - Laponlar

47 - Tibet Türkleri

48 - Pamir Türkleri

49 - Mançurya Türkleri

50 - Sancak Türkleri

51 - Kosova Türkleri

52 - İran Azerîleri

53 - İran Türkmenleri

54 - Irak Türkmenleri

55 - Halep Türkmenleri

56 - Mısır Türkleri

57 - Pakistan Timurî Türkleri

58 - Hindistan Timurî Türkleri

59 - Çin Türkleri

60 - Dunganlar

61 - Pomaklar

62 -Boşnaklar

63 - Zazalar

64 - Kırmançlar

65 - Goranlar

66 - Soranlar

67 - Dımıllılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder