17 Ağustos 2017 Perşembe

ÇARMIH MESELESİ 2nci Bölüm

2nci BölümHıristiyanların itirazıBiz Müslümanlar Hz.İsa (as)’ ın ne çarmıha gerildiğini ne de öldürüldüğünü düşünmekteyiz. Hıristiyanlar doğan olarak Hz.İsa’ nın ölümünden 600 küsur sene ortaya çıkmış bir Arab’ın bu kadar detaylı olarak bildirdiğine inanmamaktadır. Biz Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’ de söylenene uyarız, zaten Resulullah kendi heva ve heveslerini değil Allah tarafından bildirilen vahyi tebliğ ettiğini bildirir ve biz de buna iman ederiz. Hıristiyanlar kendi yazılı kayıtlarında biliyorlar ki burada yazarlar bunu görmüşler ve duymuşlardır. Yani her durumda şahitler yazmıştır. Yani en önemli anahtar burada Matta’ dır. Markos, Luka ve Yuhanna ile Kanonik İnciller bunu destekler. Ancak bu kişiler de ölmüştür onlara soru soramayız ancak diyebilirsiniz yazdıkları var.Delil İsteyelimBakara Suresi 111’ de Yüce Allah şöyle buyuruyor: “…De ki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”Hıristiyanlar kendi kendilerine delillerini dünyadaki tüm dillere ve diyalektlere varacak kadar çevirip yaydılar. Hatta Arapçanın 11 farklı diyalektine varacak kadar. Çünkü her bölgede farklı bir diyalekt kullanılmaktadır. Bununla ilgili araştırma yaparsanız farklılıkları tespit edebilirsiniz. Peki, biz bu delilleri hemen kabul mü etmeliyiz, yoksa bunları analiz edip derinlemesine çalışıp sonra mı karar vermeliyiz.Şu bahsettiğimiz Kanonik dediğimiz delillere bir göz atalım, Yeni ahitteki isimlere göre;Matta’ ya GÖRE İNCİL

Markos’ a GÖRE İNCİL

Luka’ ya GÖRE İNCİL

Yuhanna’ ya GÖRE İNCİL.Burada …. GÖRE İNCİL neyi ifade ediyor. Neden Matta İncili yazılmamış ta Matta’ ya Göre İncil yazılmıştır? Çünkü araştırma yapılan her orijinal varsayılan dokümanda Matta’ nın kendi imzası yoktur. 5.000 den fazla doküman Matta incili olduğunu varsayın ve hiçbiri birbiriyle aynı değil ve orijinal değil. Buradan anlayacağımız o orijinal dokümanlardan hangisinin gerçekten Matta’ nın yazdığı bulunmuştur ve diğer orijinal addedilen dokümanlardan geri kalanı ne pozisyondadır? Bu arada esas sormamız gereken esas konu Hz.İSA’ YA GÖRE İNCİL nerededir? Hıristiyan âlimlerinin GÖRE İNCİL’ in anlamı o incilin Matta Tarafından Yazıldığı Varsayılmaktadır. Yani incilin başlığı şöyle yazsaydı daha büyük kuşku duyardı insanlar: “Matta’ nın Yazdığı Varsayılan İncil” vb. Bazı yeni çevirilerde bu kısımlar çoktan çıkarılmıştır ve Matta İncili diye çağırılmaktadır. Haklılar ben de hakikati gizlemek isteseydim ben de Matta İncili derdim. İkinci bir durum ise Kanonik İncil yazarı olan iki yazarın Hz.İsa’nın havarisi olmaması, kimler mi? MARKOS ve LUKA…Şimdi şu duruma bakalım. Markos’a Göre İncilde 14:50’ de “O zaman öğrencilerinin hepsi O’nu bırakıp kaçtı.” der. Yani Getsamani Bahçesinden Yahudilerden kaçan ve Allah’ tan yardım isteyen Hz.İsa’yı öğrencileri terk ediyor. O andan itibaren güya Haç işlemi, ölmesi tekrar dirilmesi hadisesine kadar tüm öğrencileri ve İncil yazarları yanında değildir. Yani gözleriyle şahitlik değil de duyduklarıyla şahitlik yapacaklardır. En büyük delilleri olan bu yazıdakine güvenerek HEPSİ kısmını aldığımız zaman kimse itiraz edemeyecektir. Hepsi demek her dilde hepsidir.Peki, nereden başlayalım? Senaryoya göre şöyle şeyler yaşandı: “büyük bir fırtına koptu, güneş tutulması yaşandı, büyük bir deprem oldu mabet zarar gördü, mezarlar açıldı, uyuyan cesetler uyanarak Kudüs sokaklarında dolaşmaya başladı” tam bir Hollywood senaryosu gibi. Bu arada Yahudilerin yine bir nebiyi öldürme girişiminde bulunduklarını hatırlayalım, ayrıca Hıristiyanların dogmalarını da unutmayalım ancak biz tek bir şeye iman ediyoruz o da rabbimizin “ONU ÖLDÜREMEDİLER” Nisa Suresi 157’ de ki sözüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder