23 Ocak 2018 Salı

ÇARMIH MESELESİ 4ncü Bölüm

Hz.İsa Yahudi hahamlarının onu yakalatmak için fırsat kolladıklarının farkındaydı, bunun için havarilerini de hazırlıyordu, Luka’ya Göre İncilde 22:35-36’ da “35 Sonra İsa onlara, “Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman, herhangi bir eksiğiniz oldu mu?” diye sordu.“Hiçbir eksiğimiz olmadı” dediler.36  O da onlara, “Şimdi ise kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın” dedi. “Kılıcı olmayan, abasını satıp bir kılıç alsın.” Hz.İsa ihtiyatlı davranıp savunma amaçlı olarak havarilerine kılıç almalarını emretmişti. Bu bir kısım cihad idi, yani Yahudi’ ye karşı Yahudi cihadı. Hani Hz.İsa’ nın öğretisi, niye öteki yanağını da uzat nerede, ya da 70 kere 7 defa affet (70×7=490 kere) Neden havarilerine şunu demedi Matta’ya Göre İncil 10:16 ““İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.”Hadiseler durumlara göre cereyan etmeliydi, akıllı bir generalin yapacağı gibi duruma göre stratejinin de değişmesi gerekmekteydi. Havarileri artık silahlanmıştı. Öngörülerine göre çıktıkları son mekandan bellerinde kılıçlar ile ayrılmışlardı ve şöyle yanıtladılar Luka’ya Göre İncil’de 22:38’ de ““Ya Rab, işte burada iki kılıç var” dediler. O da onlara, “Yeter!” dedi.” Misyonerlerin Hz.İsa’yı tanıtırken kullandıkları o “Naif İsa” ve ya “Barışın Prensi” tabirleri şimdi Kılıç Kuşanmış İsa’ ya dönüşüyordu. Herhalde bu kılıçta manevi bir kılıçtı. Bu kılıçları alırken abasını yani elbisesini satıp bunun karşılığında kılıç alan havariler manevi olarak çıplak değillerdi. Ellerinde kılıç ve çıplak olarak Hz.İsa’yı koruyacaklardı. Matta’ya Göre İncil 26:51’e kulak verelim “İsa’yla birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.” Doğal olarak bir silah taşımanın amacı ya sakatlamaktır ya da öldürmektir. Yani bundan iki bin sene önce en azıdan böyle değildi, şimdi taşıyan belki elma armut kesmek için taşıyordur.Eğer savaşa hazırlanıyorsak neden 2 kılıç yeterli demiştir? Hz.İsa’nın bundaki amacı kesinlikle Roma Lejyonlarına savaş açmak değildi. Çünkü biliyordu ki Onun öğrencisi ve arkadaşı Yahuda Yahudi Dininin Sahibi olduğunu düşünen ruhban sınıfı ile yaptığı gizli anlaşma ile ele geçirilmek istemesi olayındadır. Yahudilerin Yahudilere bunu yapması bir soru işareti oluşturabilirdi. Böyle bir durumda ayak takımı ile Yahudi din görevlileri arasında şiddetli bir savaş vuku bulabilirdi. Bundan kesinlikle emindi Hz.İsa. O anda Petrus, Yuhanna ve diğer sekizi ile birlikteydi ve biliyordu ki her biri kendini feda ederdi. Matta’ ya Göre İncil 26:35’ “ Petrus, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.” Gördüğümüz üzere hepsi aynı şeyi söylemişlerdi. Bu kişiler Galileliydi, terör ve isyan konusunda gerçekten ün sahibiydiler.Hz.İsa kendisinin dikkatli ve becerikli bir taktisyen ve planlayıcı olduğunu kanıtlamıştı. Bu zaman öğrencileri ile oturma ve dua etme zamanı değildi. Stratejisi müfrezesini şehrin 5km dışındaki taşlarla çevrili avluya boşu boşuna götürmedi. Bu yapacağı son hamle olduğunun da farkındaydı, eğer bir hata olursa bunun ödülü başarısızlık olacaktı. Onun için kapının girişine 8 adamını bıraktı ki oradan başka bir giriş yoktu ve şöyle dedi Matta’ ya Göre İncil’de 26:36 “ Öğrencilerine, “Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun” dedi.”Burada akla bazı sorular geliyor? Neden Getsemani bahçesine hep beraber gittiler? Dua etmeye mi? Son yemek yedikleri binanın üst katında dua edemezler miydi? Amaçları Getsemani denilen bahçenin etrafının duvarlarla çevrili ve tek bir girişi olduğundan çok daha iyi savunma yapılacağından dolayı orayı seçmişlerdir. Amaç dua etmek değildi. Orada sekizi kapıdayken Petrus ve Zebedi’nin iki oğlu Hz.İsa’nın yanında kaldılar Matta’ya Göre İncilde 26:37-38’ de “ 37  Petrus ile Zebedi’nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. 38 Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun.””Buradaki durumdan şunu anlıyoruz ki, Peter ve Zebedi’nin iki oğlu yakın koruması olarak kalırken diğer sekiz havarisi ile Getsemani Bahçesinin tek girişi olan ana kapısını korumaya çalışacaklar ve Hz.İsa ise tek başına ibadet edip yüce Allah’ tan yardım isteyecekti.Matta’ya Göre İncil 26:37-39 “37  Petrus ile Zebedi’nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.38  Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun.”39  Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Baba” dedi, “Mümkünse bu kâse(durum) benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.”” Artık öyle kederlenme dertlenme tasalanma olmuş ki duasında bu durumdan kurtulmak istediğini bildiriyor. Luka’ya göre İncil 22:44’ te “Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu.”Hz.İsa neden bu kadar yalvarıp yakarıyordu? Cildini kurtarmak için mi ağlıyordu? Bunun için yapması gerçekten de alaycı bir durum olurdu. Bunu başkalarına da tavsiye etmiş miydi? Matta’ ya Göre İncil 5:29-30’ da “29 Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. 30 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.” Eğer ki biz Hz.İsa’ nın kadınlar gibi ağlamasını öldükten sonra lahite girdiğinde vücudunun korunması için yaptığını düşünürsek haksızlık etmiş oluruz. Onun ağlaması Yahudi topluluğu içindi. Yahudiler garip bir tutumla eğer ki o gerçek Mesih ise ölümden bile kurtulacağını düşündüklerinden bunu test etmek istediler. Çünkü biliyorlardı ki eğer ki o gerçek Mesih ise Tanrı onun ölmesine izin vermeyecekti. Çünkü Yahudiler biliyordu ki Yasa’nın Tekrarı Kitabı 18:20’de “Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.’”  Bu sebeple bütün Yahudilerin tamamı tarafından Meryem oğlu İsa beklenen Mesih olamazdı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder