23 Ocak 2018 Salı

ÇARMIH MESELESİ 6ncı Bölüm

Hz.İsa’ nın düşüncesine göre son yemek sonrasında Yahudiler tarafından gizli tutuklanma olayı için çatışacağını düşünüyordu, ancak düşünemediği Yahudilerin yanlarına Romalı askerleri almalarıydı ki bunu hesaba katmamıştı ve bunu ödeyecekti.


Ancak günümüz kitap ehli (kitabı bilenler) İncil çevirilerinde manipülasyon yapmışlardı (Özellikle İngilizce dilinde). “Romalı askerleri” basitçe “asker” daha sonra da “bir grup askeri” de bir “grup muhafıza” çevirmişlerdir.


Yuhanna’ya Göre İncil 18:3 “Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler’ in gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.” Türkçe çevirilerinde ise sadece “bir bölük asker” ifadesi kullanılmıştır.


* Bir bölük asker orijinal metinlerde “Speira” ve “Chiliarchos” olarak geçmekte, bu da o dönemdeki Roma ordusu sisteminde “Cohort” ve “Tribune” anlamına gelmektedir. 


Şu sahneyi bir düşünün, adamlar peşinizde ve siz nöbette uyuyorsunuz, tamamen baskına uğruyorsunuz, askerlik yapmış olan bilir bunu canınız ile ödeyeceğinizi. Havarilerden biri diplerine kadar gelip etrafı saran askerleri görüp Hz. İsa’ya şöyle diyor: “İsa’nın çevresindekiler olacakları anlayınca, “Ya Rab, kılıçla vuralım mı?”” Luka’ ya Göre İncil 22:49. Ancak Hz.İsa cevap vermeye kalmaksızın Petrus bir kılıç darbesi ile düşmanının sağ kulağını uçuruverdi. Hz.İsa Romalı askerleri karşısında beklemiyordu, stratejisinin tutmayacağını anlamıştı ve havarilerine şunu söyledi: “O zaman İsa ona, “Kılıcını yerine koy!” dedi. “Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.” Matta’ ya Göre İncil 26:52.


Hz.İsa öğrencilerine abalarını satıp kılıç almalarını isteyince bu ifade ile ne demek istediğini anlatamamış mıydı? Kesinlikle anlatmıştı. O zaman neden durdular? Çelişkili bir durum oluşmadı mı? Durum değiştiği için kesinlikle stratejinin de değişmesi gerekiyordu. Bunu eğitimli Romalı askerler ile onu korumak için bekleyen ancak uyuya kalan havarilerini görünce değiştirmişti stratejisini.

Hıristiyanlar bunu açıklarken Hz.İsa’ nın sağduyulu davrandığından bahsetmektedirler. İki bin yıldır programladıkları “Barışın Prensi” ve “Tanrının Kuzusu” olan bir kişi sineğe bile zarar veremezdi. Ancak bir gerçeği unutuyorlardı, kan ve ateş isteyenin doğasını, talimatları da unutuyorlar ya da görmezden geliyorlardı, Luka’ ya Göre İncil 19:27’ de “‘Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’ ” demiştir Hz.İsa. Matta’ ya Göre İncil 10:34’ te ““Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.” demiştir Hz.İsa. Luka’ ya Göre İncil 19:49-51’ e “49 “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! 50 Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! 51 Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim.” demiştir Hz.İsa.


Buradan anlayacağımız üzere Hz.İsa Petrus’ un kılıcını stratejik olarak durdurtmasaydı zamanın en önemli katliamlarından biri gerçekleşecek bir bölük asker ver havariler canlarından olacaklardı. Bununla ilgili tarihi örnekler de vardır. Yeşu Kitabı 6:21’ de “Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.”

Artık mahkemeye götürülme vaktiydi. Romalı askerler Hz.İsa’ yı Getsamani’ den Anas’a, Anas’tan da Büyük Kâhin Caiaphas’a ve Yahudilerin yönettiği Sanhedrin’e davası ve infazı için götürüldü. Hz.İsa’ yı bu haliyle düşününüz, Romalı askerler tarafından sürüklenirken acaba aklından geçenler nelerdi, şunları düşünüyor olabilir miydi? Havarilerin göğüslerini gererek savaş naraları atarken “Efendimiz, sizin için ölmeye hazırız”, “Efendim, sizin için hapis yatmaya hazırız.” İncil yazarlarından ilki olan Markos utanmadan ve özür dilemeksizin kaleminden şunlar döküldü “O zaman öğrencilerinin hepsi O’nu bırakıp kaçtı.” Markos’ a Göre İncil 14:50…


Yeni Ahit’in 27 kitabının hiçbir yazarı Eski Ahit’te bu kehaneti yerine getirmek için benzer çirkin bir terk ediş bulamadılar, ne varsa onu kullandılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder