23 Ocak 2018 Salı

ÇARMIH MESELSİ 3ncü Bölüm

Hz.İsa (as) büyük bir şenlikle Kudüs’e doğru yürüyordu, onu bekleyen ve takip eden kalabalık çok heyecanlıydı, çünkü onun gelişiyle “Tanrının Hükümdarlığı” kurulacaktı ve Hz.İsa bir eşeğin üstünde kehaneti yerine getirmeye doğru ilerliyordu. Eski Ahit Hezekiel Kitabı 9:9’da: ““İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyük”  karşılık verdi, “Ülke kan, kent haksızlık dolu. Onlar, ‘RAB ülkeyi bıraktı, RAB görmüyor’ diyorlar.” yazar.Matta’ya Göre İncil 21:5-9 “5 “Siyon kızına deyin ki, ‘İşte, alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’ ” 6 Öğrenciler gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. 7 Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. 8 Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. 9 Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı:  “Davut Oğlu’na şükürler olsun! Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde şükürler olsun!”Luka’ya Göre İncile bakalım ne söylüyor bu durumla ilgili olarak 19:11 “11 Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim’e yaklaşmıştı ve onlar, Tanrı’nın Egemenliği’nin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı.”Aynı Luka’ya Göre İncil 19:27’ de: “‘Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’ ” demiş Hz.İsa.Luka’ya Göre İncil 19:38’ de: “38 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı.”Yuhanna’ya göre incilde şöyle bahseder; 12:13’ te: “Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya çıktılar. “Şükürler Olsun! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.”Yuhanna’ya Göre İncil 12:21’ de: “Bunlar, Celile’nin Beytsayda Kenti’nden olan Filipus’a gelerek, “Efendimiz, İsa’yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler.”Yuhanna’ya Göre İncil 12:31’ de: ““Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.”Bu yaklaşan baş döndürücü olayların ihtişamına kim dayanabilecekti? Yuhanna’ya Göre İncil 2:15’ te: “İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi.” Hz.İsa O insanları rüşvet satın alan kişilere karşı yani Yahudi din liderlerine karşı başarılı olma şansı neydi? Başarılı olabilecek miydi? Tanrının Hükümdarlığını kurabilecek miydi?Artık Tapınağı temsil eden din büyüklerinin sonu yaklaşmıştı, Romalıların bile sınırdışı edilmesine öncülük edecek Tanrının hükümranlığının habercisi vardı. Çünkü Hz.İsa Davut’un soyundan geldiğinden İsrail’in Kralı olacaktı, düzen değişecekti. Ancak bu umulanlar gerçekleşmedi. O karşılama sırasında halk tarafından yapılan tüm sevinç gösterileri boşa gitti. Luka’ya göre incilde 12:1’ de: “O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı: “Ferisiler’in mayasından –yani, ikiyüzlülükten– kaçının.” Uyarısını hiçbir öğrencisi dikkate almadığını görüyoruz. Yanlış hesap yapılmıştı ve şimdi bunu ödemesi gerekiyordu. Halkı böyle bir fedakarlığa da hazır değildi.Yahudi Din Liderleri Hz.İsa’ nın neredeyse ülkeyi imhaya sürükleyecek şekilde davrandığını düşünüyorlardı. Aslında kendi sistemlerini dememiz gerekmektedir. Bu nedenle Yuhanna’ ya Göre İncilde de geçen 11:50’ de ““Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?” diye karar aldılar. Ancak bunu yapmak o kadar kolay olmayacaktı, zira halktan çokça takipçisi vardı. Sabırla bekleyip gizlice tutuklamayı seçtiler. Bunda da oldukça şanslıydılar, çünkü seçilmiş olan havarisi Yahuda birkaç parça (30 adet) gümüşe kendi Rabbini ve Efendisini Yahudi Din Büyüklerine teslim edecekti.Hıristiyan teologlara göre Yahuda’yı bu duruma iten dünyevi hırslarıydı, bunu para için yapmıştı. Ancak Hz.İsa’ nın yanında seçilmiş olan Yahuda bundan çok daha fazlasına sahip olabilirdi. 30 gümüş karşılığında bunu neden tehlikeye attı? Bunun yanında görülmesi gereken çok fazla detay var. Halkın Hz.İsa Kudüs’e doğru yürürken yaptıkları o karşılama “O Saat geldi” “Şimdi olacak” sözlerinden Yahuda hoşnutsuzdu, O’nun düşündüğü “Bu dünyanın prensi atılacak, onlara egemenliği ben yapabilirim, onları alın ve benden önce öldürün”. Eğer İsa kışkırtılabilirse mucizelerle tepki verebilir ve düşmanları üzerine gökten ateş atabilir, meleklerin de yardımıyla kendisini ve havarileri dünyanın hakimi yapabilir.Ancak Yahuda efendisiyle çok yakındı ve onun çok sevecen ve nazik bir insan olduğunu öğrenmişti ve yapmacık konuşmazdı, konuştu mu sarsardı, ancak Yahuda Hz.İsa’ nın bu bir öyle bir böyle konuşmalarının ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Bunun için planladığını yaptı ve Hz.İsa’ yı teslim etti.Hz.İsa Son yemekte zaten havarilerin içlerinden birisinin ona ihanet edeceğini bildirmişti, bir ihanet edici olacaktı ve bunu lokmayı kime verirsem dediği kişi olacaktı. Bunu Yuhanna’ ya Göre İncil’de 13:27’de: “Yahuda lokmayı alır almaz Şeytan onun içine girdi. İsa da ona, “Yapacağını tez yap!” dedi.” Şeklinde anlıyoruz. Bundan sonra da yukarıda paylaştığımız durum ortaya çıktı.Yakında 4ncü bölümde görüşeceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder