21 Şubat 2018 Çarşamba

KUTSAL CUMA - PASKALYA CUMASI

Matta 19:16-17’ de “Adamın biri İsa’ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu. İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun yasasını yerine getir.”” demektedir Hz.İsa, ancak Pavlus ise 1 Korintliler 15:14’ te “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur.” demiştir. Hıristiyanlığın en büyük dogması Hz.İsa’ nın çarmıha girilmesi ve dirilmesi üzerine kuruludur. Bu olayı ortadan kaldırırsak Hıristiyanlık çöker. Çünkü Tanrı Hz.İsa ile cisimlenmiş olduğuna inanmaktadırlar(Çoğunluk böyle inanıyor, buna inanmayanları tenzih ediyorum). Tanrı insan formuna girmiştir, bir yandan da oğul olmuştur. Hıristiyan dogmalarına göre Hz.İsa diğer insanların ilk günahtan kurtuluşu için Tanrı olarak ölmelidir. Kurtuluş için Hz.İsa’ nın kanının dökülmesi gerekiyordu. 

Bu ön giriş ile esas konumuza devam edelim. Hıristiyanlar için “Kutsal Cuma”(1) vardır. Peki, bugünü kutsal yapan nedir? Hz.İsa (as)'ın "sözde" çarmıha gerilişi ve “sözde” öldürülüşünün günüdür. Yahudiler için ise “Hamursuz Bayramı”(2)dır. Haydi, şimdi iki bin küsur sene öncesine dönüp gerçeklere tekrardan bakalım. 

Buradaki amacımız kimsenin inancını eleştirmek değil, bilakis gözden kaçan gerçeklerin tekrardan ortaya çıkarılmasına ve konuşulmasına aracı olmaktır. Bu yazıyı okurken lütfen bu perspektiften ayrılmayınız. Burada yazılanlar için başvuru noktası “Kitabı Mukaddestir”(3).

Dünyadaki tüm Hıristiyanlar Nasıralı İsa' yı Mesih(4) olarak kabul etmektedir. Eski ahit ile ve bin bir çeşit iddia ile (Yahudi Kitabı Eski Ahitte) Hz.İsa' nın Yahudilerin beklediği Mesih olduğu bildirilmektedir. Şimdi bunları aklımızda tutarak duruma bir göz atalım.

Hepimiz şunu kesin kez biliyoruz ki "Mesih" bir isim değildir. Mesih kelimesi İngilizce "Christ" İbranicede "Övülmüş, Yağ İle Mesh Edilmiş" anlamına gelir, Yunanca "Övülmüş, Yağ İle Mesh Edilmiş" kelimesi "Christos"tur ve böylelikle İngilizce tabir edilen "Jesus Christ" buradan meydana çıkmıştır. Taraftarlarına da “Christian” denilerek “Hıristiyanlık” ismen böyle oluşmuştur.

Şunu da hatırlamamız lazım, Luka’ ya göre İncil de 2:21 "Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi." Yani bebeğe daha doğmadan verilen isim İsa' dır. Bazı Kitap Ehli İsa’nın Immanuel (Anlamı: Tanrı Bizimle) ismiyle çağırmaktadır. Ancak yaşadığı zaman boyunca İsa’yı kimse Immanuel olarak çağırmamıştır. Vaftiz(5) olduktan sonra Mesih sıfatını eklemiştir. Bu eklentiyi o dönemdeki Yahudiler kesinlikle kabul etmediler. İşte kanıtı...

Mucize Kanıttır

Matta' ya göre İncil de 12:38' de "Bunun üzerine bazı din bilginleri ve Ferisiler, “Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti(mucize) görmek istiyoruz” dediler." Nasıl bir mucize bekliyorlardı ki, şapkadan tavşan çıkarma, suda yürümek, uçmak vb.? Çünkü Yahudiler onu şarlatan, büyücü ve sihirbaz gibi görüyorlardı, genelde tüm insanlığın Allah’ın nebilerinde gördükleri gibi.

Hz.İsa onlara Matta' ya göre İncil de 12:39-40' ta şöyle cevap verdi: ("Not: Ayetin içerisindeki parantez içindekiler İngilizce Kitabı Mukaddesten Türkçeye doğru çevrilmemiş kısımlarının düzgün halleridir, İngilizce versiyonlarını lütfen kontrol ediniz”.)(6)

"Matta 12-39 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kötü (şeytani[an evil]) ve vefasız kuşak (zinanın çocukları[adulterous generation]) bir belirti (mucize[sign=miracles Fransız İncillerde]) istiyor! Ama ona Peygamber Yunus’un belirtisinden (mucizesinden[sign=miracles Fransız İncillerde]) başka bir belirti (mucize[sign=miracles Fransız İncillerde]) gösterilmeyecektir. Matta 12-40 Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da (Hz. İsa' da) üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır." Hz. İsa başka bir mucize daha vermeyeceğini söylüyordu, son mucizesi Hz. Yunus gibi 3 gün 3 gece canlı kalacağını anlatıyordu. Hâlbuki daha önce bir kadını dokunuşuyla iyileştirmişti(7), 2000 domuzu yok etmişti(8), 5000 kişiyi(9) ve daha sonra 4000 kişiye(10) birkaç parça balık ve birkaç parça ekmek ile kocaman bir ziyafet vermişti(11), şimdi ise Yunus'un mucizesinden başka bir mucize olmadığından bahsediyordu. Hz. İsa bu sözüyle tüm yumurtaları bir sepete koyuyordu. Eğer bunu beceremezse bunu çok büyük bir şekilde ödeme yapması gerecekti. Mesih olduğunu sadece bir mucize ile göstermesi gerekecekti.

Hz.İsa söz verdiği mucizeyi gerçekleştirdi mi? Tüm Hıristiyanlara göre EVET. Ancak kutsal kitap ne diyor? 1 Selanikliler 5:21' de "Her şeyi sınayın..." garantiye almadan konuşmayın.

Hz. Yunus' un Mucizesine bir göz atalım. Bunun için Eski Ahitteki Yunus bölümüne gitmeniz lazım. Gerçi kitap versiyonundan bulmanız biraz zor olacak zira tek bir sayfadan oluşur “Yunus bölümü”(12). Allah Hz. Yunus' a emir verdi ve git Ninova şehrindekileri uyar dedi.(13) Ancak Hz. Yunus Ninova' ya gitmek yerine Yafa' ya gitti ve bir gemiye binerek bugünkü Tarsus denilen bölgeye kaçmaya çalıştı.(14)

Ancak gemide yolculuk halindeyken öyle bir fırtına başladı(15) ki denizcilere göre ancak içlerinde tanrıya karşı bir suç işlemiş birisi vardı ve bu fırtına bu sebeple başladı. Yunus 1:7' de "Sonra denizciler birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, “Bakalım, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi.” Kura çektiler, kura Yunus’a düştü" Ancak Hz.Yunus dedi ki gönüllü olarak Yunus 1:12 "Yunus, “Beni kaldırıp denize atın” diye yanıtladı, “O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum, bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız.”" 

Burada şu soruyu sormak lazım, Hz.Yunus gönüllü olarak suya atıldığında ki elleri ayakları bağlı olarak atılmadı, bu halde Ölü müydü, Canlı mıydı? Çocuğa bile sorsak “Canlıydı” diyecektir. Balık onu yuttu ve Hz.Yunus şöyle dedi Yunus 2:1' de "Yunus balığın karnından Tanrısı RAB’ be şöyle dua etti:" Balığın karnında dua edenin ne olması lazım, tabi ki “Canlı” olması gerekir. 3 gün 3 gece balığın karnında dolaşırken de Hz.Yunus “Canlıydı”. Hz.İsa ne demişti? "Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da (Hz.İsa' da) üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır." Yani Hz.İsa' nın mucizesi de 3 gün 3 gece boyunca canlı olacağı mucizesidir.

Yunus Gibi Değil mi?

Ancak Hıristiyanlar böyle düşünmüyorlar, Hıristiyanlığın düşüncesine göre Hz.İsa ölmüştür. Yunus “Canlı” ancak İsa “Ölü”... Yani Yunus gibi değil! Hz.İsa Yunus gibi canlı olacağım diyor, ancak Hıristiyanlar ölü diyor. 

Yunus gibi mi? Yunus gibi değil mi? Eğer doğruysa Yahudilere göre Hz.İsa bekledikleri Mesih değildi. Ya Hz. İsa doğruyu söylüyordu, ya da Hz. İsa yalancıydı. Ya da ölü olduğunu kabul edenler yalancıdır. Eğer İncil bunu destekliyorsa nasıl onun Mesih olmadığını söyleyebiliriz?

3gece ve 3gün = 72 Saat

Bazı Teologlar bunun zaman faktörü ile ilgili olduğunu varsaymaktadırlar... Matta’ ya göre İncil deki 12:40' ta "Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır." “Üç” kelimesi burada tam dört defa tekrar edilmektedir. Yani Hz.İsa mezarda 3 gün 3 gece canlı olarak kalacağını söylüyor, tıpkı Hz.Yunus' un balığın karnında 3 gün 3 gece canlı kaldığı gibi. Ancak Hıristiyanlar dogmatik olarak buna hayır cevabını vermektedirler.

CUMA TATİLİ

Şunu sormamız lazım, Hz.İsa hangi gün çarmıha gerildi? Bütün Hıristiyan dünyası “Cuma” diye cevap verecektir.(16) Bu Kitabı Mukaddeste de sabittir. İşte bu sebeple dünyanın her yerinde tatil olarak “Kutsal Cuma” kutlanmaktadır. İngilizce "Good Friday" olarak yani "İyi Cuma" anlamında kullanılır, bu Cumayı iyi yapan nedir? Bu Mesih’in çarmıha gerilip öldürülmesinin ve kanıyla günahlarımızın yıkanmasından ötürüdür. 

İncil'e baktığımızda Yahudilerin Hz. İsa’yı çarmıha gerdirtmelerinde çok acele ettiklerini görüyoruz. Gece yarısı mahkemesi yaptılar(17), sabah Roma valisinin huzuruna çıkarttılar(18), Validen Yahudi Kukla Kralı Heroda gönderildi(19) ve tekrardan Romalı valinin huzuruna getirildi(20). Bu kadar acelenin sebebi Yahudilerin kutsal gecesi Şabat başlayacak olmasıydı.(21) Her Cuma gecesi Yahudilere göre (cumartesi gecesi diye geçer) Şabat başlar ve yasaklar da başlar(22). Örneğin Eski Ahit Yasanın Tekrarı 21:23' te "ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız RAB’ bin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz." Şabat günü kimseye ceza veremezsiniz, asamazsınız vb. 

Hıristiyanlar göre Çarmıh olayının yaşandığı gün Hz.İsa' nın "gizli müridi"(23) Hz.İsa' yı o gün gece olmadan önce çarmıhtan indirdi ve kendi için hazırlattığı lahitin içerisine koydu.(24) Yuhanna’ ya göre İncil de 19:39' da "Daha önce geceleyin İsa’nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi" gece yarısından önce bedeni hazırlamak için orada hazır bulundular.

FARZEDİLEN veya ZANNEDİLEN

Hz.İsa Cuma gecesi lahitte olduğu tüm Hıristiyanlarca farz edilmektedir. Cumartesi sabahı da lahitte olduğu farz edilmektedir. Cumartesi gecesi de lahitte olduğu farz edilmektedir. Cuma gecesinden Cumartesi gecesine 3 defa farz edilmektedir dedik. Çünkü bu duruma İncil sessiz kalmaktadır. Çünkü Hz.İsa' nın lahitten çıktığı zaman önemlidir. Analizlere göre Şimdi buna bakalım 3 gece 3 gün lahitte miymiş?

Cuma Gecesi Lahitte 1nci GECE
Cumartesi Günü Lahitte 1nci GÜN
Cumartesi Gecesi Lahitte 2nci GECE
Pazar sabahı ???
Toplamda 2 GECE 1 GÜN

Herkes bu hesaplamada eminim ki hemfikirdir. 3 GECE 3 GÜN değil de 2 GECE 1 GÜN' dür. Gerçi bunu da söz oyunuyla “Cuma’dan Pazar’a bir yerde kalırsan 3 gün 3 gece orada kaldım” diye de söyleyebilirsin derler. Ancak Cuma gecesi orada olunca Pazar sabahı orada olmazsan bu iddia edildiği gibi 3 gün 3 gece yapmaz. Hıristiyan yazıtlarına göre bu Hz.İsa' nın 2nci defa yaptığı hatadır. İlki mucizesi Hz.Yunus gibi olmadığı, çünkü Hz.Yunus canlıydı Hz.İsa Ölü. İkincisi ile zaman ile ilgili kısmı. Çünkü İncil de der ki Magdalalı Meryem lahitte gidince mezarın boş olduğunu gördü, günlerden Pazar sabahıydı... (25)

KUTSAL ÇARŞAMBA

Şuanda Amerika’da ki bazı Hıristiyan tebaası “Kutsal Cuma” nın yanlış olduğunu “Kutsal Çarşamba” gününün kutlanması gerektiğini savunmaktadır. Onlara göre Çarmıh meselesi Cuma değil Çarşamba günü olduğunu söylemektedirler. Ancak Cuma günü olduğu hem fikirlerdir, bunu metinlerde görmüştük. Metin değiştirilemeyeceği için 3 Gece 3 Günü kurtarmak adına Kutsal Çarşamba kutlaması diye değiştirilmek istenmektedir.

Buradan anlamalıyız ki Kutsal Metinlerde bile yazmasına rağmen 3 gün 3 gece konusu açıktır. Gerçeği görmek için gözleri açmak yetmez, kalpleri de açmak gerekli, kafamızı da… 

Hz.İsa ne demişti; Matta göre İncil 13:13 “… Çünkü,‘Gördükleri halde görmezler, Duydukları halde duymaz ve anlamazlar…”

SON

Buraya kadar yazdıklarımda Kur’an’dan hiçbir referans vermedim, sadece Kitab-ı Mukaddesten konuştum, yorum yapmak isteyenler yine Kitabı Mukaddesi referans alsın. Adil olun ve kendi kitabınızdan konuşun.

Rabbim isteyene hidayet vereceğini buyurur, lütfen hidayet isteyiniz ki kurtuluşa eriniz. Hep beraber. Amin.

KAYNAK:

1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Kutsal_Cuma  
2) https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamursuz_Bayram%C4%B1 
3) https://tr.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%A2b-%C4%B1_Mukaddes 
4) https://tr.wikipedia.org/wiki/Mesih 
5) https://tr.wikipedia.org/wiki/Vaftiz 
6) Türkçe çevirilerde genelde hatalar vardır, İngilizce versiyonları (Kral James vb.) dikkate alındığında bu dili bilenler ve metinleri inceleyenler bunu görecektir.
7) Matta’ya göre İncil 8:14-15
8) Markos’a göre İncil 5:13
9) Matta’ya göre İncil 14:21
10) Matta’ya göre İncil 15:36
11) 4000 kişi erkek idi, bu sayıya kadınlar ve çocuklar dahil değildi, bu da bize yaklaşık 10.000 kişiye yakın bir kalabalığı 7 parça ekmek ve birkaç parça balık ile (Matta 15:34) buradaki kalabalığı beslemiştir ve doyurmuştur. Arta kalan parçalarda 7 küfeye dolduracak büyüklükte idi (Matta 15:37)
12) Küçük Peygamberler kitaplarının olduğu kısımda yer alır, Ovadya kitabından sonra Mika kitabından öncedir.
13) Yunus 1:2
14) Yunus 1:3
15) Yunus 1:4
16) Matta’ya göre İncil 28:1’de “Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü” ibaresi vardır, Şabat Cumartesi’dir, buna göre İncillere göre İsa as. Cuma günü çarmıha gerilmiştir. Luka 24:1
17) Matta 26:59
18) Matta 27:2
19) Luka 23:8
20) Luka 23:11
21) Luka 23:54
22) http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/yahudilik/108-sabat 
23) Luka 23:50
24) Luka 23:53
25) Matta 28:1; Markos 16:1; Luka 24:1, Yuhanna 20:1. Buradaki ayetlere baktığımızda kanonik İncil yazarlarının bu olaya şahit olmadığına biz şahit oluyoruz. Çünkü Matta Mecdelli Meryem ve öteki Meryem der, Markos Mecdelli Meryem, Yakup’un annesi Meryem ve Salome der, Luka ise kadınlar der ve Yuhanna’ da sadece Mecdelli Meryem der. Markos’a Göre İncil 14:50’ye göre tüm öğrencileri onu çarmıh hadisesi ve sonrasında yalnız bırakmışlardır.

Yazan: Tolga KARAGÖZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder